3 månades coachingprogram

I detta program kan du välja antingen gruppcoaching eller enskild coaching.

6 månades coachingprogram

I detta program kan du välja antingen gruppcoaching eller enskild coaching.

Du kommer få lära dig grunderna gällande dina vanemönster, din självbild och attityd. Vi kommer också gå igenom hur oro, rädsla och stress kan påverka och hämma dig och vad dessa känslor kan bero på. Genom vår coaching kommer du att få en personlig utveckling där du bryter gamla vanemönster och ser dig själv i ett nytt perspektiv. De gamla negativa känslorna kommer istället att ersättas med positiva känslor. Med hjälp av dina nya personliga utveckling kan du sätta up stora och viktiga mål och uppfylla dessa. Nägot som du idag kanske hade känt tveksamhet inför. Vi kommer även att möjliggöra för dig att skapa kontakt med andra deltagare.

6 månades fortsättningsprogram

I detta program kan du välja antingen gruppcoaching eller enskild coaching.

Du kommer du att få en fördjupad kunskap i områdena från grundprogrammet. Vi kommer även att gå igenom hur det så kallade universella lagarna styr hela vår tillvaro

Coachande stöd 0-12 år

Stöd gällande barnets utveckling upp till 12 års ålder.

Du kan välja antingen gruppcoaching eller enskild coaching och få möjlighet att skapa kontakt med andra deltagare.

THINKING INTO RESULTS är Bob Proctors flaggkepp som han har skapat med över 150 års erfarenhet inom fältet framgång och mänsklig potential.

Detta program kommer att leda dig genom 12 stycken kraftfulla moduler i processen mot att skapa nya, önskade och framförallt permanente resultat. Modulerna är minutlöst utarbetade och sammansatta i en intuitiv följd som kommer att skapa klarhet och eliminera förvirring.

Vi coachar er genom detta program och ger dig vår unika kunskap och livserfarenhet.