Marlene & Susanne

VÅR VISION

Hjälpa barnen förstå sig själva, sina relationer och sin omvärld för att få ett liv i harmoni.

Ge föräldrarna fördjupade kunskaper, så de kan bli de bästa förebilderna för sina barn.

Vi hjälper dig förstå att du är skaparen i ditt liv och stödjer dig att gå utanför din komfortzon.

Vi har intervjuat många föraldrar som berättat för oss att de känt sig osäkra och oförberedda inför sin nya roll som förälder. De säger sig ha upplevt oro och rädsla för att föra vidare sina egna vanemönster som de fått bl a. från sina föräldrar, vanemönster de upplevt begränsat dem i sin egen utveckling.

Vi har båda många års erfarenhet med att jobba med människor på olika sätt och i olika situationer. Vi har också flera års utbildningar i personlig utveckling på ett fördjupat plan. Detta har gett oss en mycket bra grund att stå på för att hjälpa människor i deras personliga utveckling.