MASTERCLASS

Vi har intervjuat föräldrar som berättat för oss att innan de fick barn trodde de att de kände sig själva och sin partner, men det visade sig att så inte var fallet.

Våra vanemönster kommer fram tydligare när vi får barn. det är också vanligt att man börjar reflektera över de mönster som inte gynnar oss samt hur din partner har förändrats.

Att uppfostra ett barn är ett perfekt tillfälle att bryta en kedja av tidigare nedärvda vanemönster och trauman som har ignorerats i generationer.

Registerera dig här nedan till vår kostnadsfria masterclass.

Detta kommer du att lära dig:

Hur dessa vanemönster påverkar dig, ditt liv och hur de skapas. Vi kommer även att ga igenom självbild, attityd, hur du hanterar oro och rädsla, hur du sätter mål och hur du tar beslut.

Vi delar även med oss av personliga upplevelser i dessa områden och hur vår medvetenhet har ökat genom detta.

Masteclass varar i ca. 45 minuter.