Unikt coachande program i personlig utveckling på
ett fördjupat plan.

För dig som funderar på att skaffa barn, är blivande förälder eller småbarnsförälder.

Vi hjälper dig med dina relationer både till dig själv och till din partner så att du blir tryggare och mer självsäker i din föräldraroll.

Vi coachar både dig som enskild person och som par.

När ett barn föds har det redan ärvt invanda mönster, tankar och idéer från dig som förälder och flera generationer tillbaka. Barn mellan 0-7 år lever endast genom sina känslor. Allt de hör, ser och känner in från dig som förälder och andra i deras omgivning går rakt in i deras kroppar och påverkar dem.

Barnen blir produkter av andra människors, främst föräldrarnas tankesätt och handlingar. Det som är bra är att du kan ändra dina invanda mönster, tankar och idéer du fått som barn som inte gynnar dig. Du kan i stället skapa det liv du själv vill ha som vuxen och genom detta bli en bättre förebild för ditt barn.

Att vara i en relation innebär vissa utmaningar gällande dig själv, ditt mindset och din självbild. Om du vill leva i en bra relation behöver du skapa en bra relation till dig själv först.

Genom vår coaching skapar vi de bästa förutsättning för dig att bli en bättre förebild för ditt barn. Detta leder till att barnet växer upp och blir en lugn och trygg person som tror på sig själv och förstår att allt är möjligt.